Va adresati statiei unde ati facut ITP-ul in ultimii 2 ani. Au obligatia sa va elibereze un duplicat. Taxa este de regula modica.
Certificat de inmatriculare, Asigurare RCA valabila, Carte de identitate a autovehiculului, Carte de identitate a persoanei care prezinta autovehiculul la inspectie. Daca autovehiculul este in leasing sau inregistrat pe o societate comerciala, se admite copia cartii de identitate a autovehiculului cu stampila in original.
2 ani pentru autoturisme de uz personal sau comercial. 6 luni daca autoturismul este folosit pentru taximetrie sau scoala de soferi. Autoturismele noi au implicit ITP-ul valabil 2 ani.
ITP-ul este o verificare complexa a autovehiculului incluzand (dar fara a fi o lista completa): documente de identificare, stare motor, frane, directie, lumini, anvelope, emisii poluante, aspect exterior, etc.
Toti proprietarii de vehicule, persoane fizice ori juridice, sunt obligate sa incheie o asigurare de tip RCA. Scopul asigurarii RCA este ca cel pagubit sa primeasca despagubiri pentru daunele suferite, indiferent de situatia materiala a celui care a produs paguba. ln acest fel, asigurarea RCA este in interesul tertului pagubit, dar si in interesul celui care a produs paguba.
Autovehiculele care circula pe drumurile publice fara RCA, exceptand vehiculele cu tractiune animala, atrage dupa sine mai multe sanctiuni. In primul rand se pedepseste cu amenda cuprinsa intre 1000 ron si 2000 ron (conform art. 64 din Legea nr.136/1995). In al doilea rand se va retine certificatul autovehiculului precum si placutele de inmatriculare in schimbul carora se va emite o dovada fara drept de circulatie.
Conform ordonantei de urgenta nr. 189 / 2005 orice autovehicul care nu isi prelungeste polita RCA mai mult de 90 de zile risca suspendarea inmatricularii. Ordonanta 189/2005 Art. 3.1 1. incepand cu data de 1 aprilie 2006, la implinirea unui termen de 90 de zile de la data expirarii inspectiei tehnice sau a asigurarii, se suspenda de drept inmatricularea vehiculelor rutiere aflate in aceasta situatie. Suspendarea se aduce la cunostinta proprietarului vehiculului de indata, in scris, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau, dupa caz, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor la care s-a efectuat inmatricularea. 2. Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplica si vehiculelor inmatriculate ale caror inspectii tehnice sau asigurari au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006. 3. in cazul autovehiculelor pentru care, la data de 1 aprilie 2006, inspectia tehnica sau asigurarea a expirat de o perioada mai mare de 90 de zile, inmatricularea se suspenda incepand cu aceasta data. 4. Beneficiaza de neaplicarea suspendarii in conditiile prevazute la alin. (2) sau, după caz, alin. (3) persoanele care au primit informarile prevazute la art. 2 alin. (2) si care pana la data de martie 2006 prezinta la Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor dovada incheierii, in conditiile legii, a asigurarii sau/si, dupa caz, a efectuarii inspectiei tehnice.